ec@electricadi.com
Elèctrica del Cadí, empresa especialitzada en la gestió integral de projectes. Ens encarreguem de l’enginyeria, la construcció i el manteniment d’instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió, climatització, telecomunicacions, obra civil o enllumenat públic.

Eléctrica del Cadí, empresa especializada en la gestión integral de proyectos. Nos encargamos de la ingeniería, la construcción y el mantenimiento de instalaciones eléctricas de media y baja tensión, climatización, telecomunicaciones, obra civil o alumbrado público.