ec@electricadi.com
L’empresa compta amb una àmplia experiència en el terreny de la construcció i el manteniment d’instal·lacions i equipaments elèctrics. Amb la força d’una història construïda a partir de la feina ben feta, la companyia encara el futur amb la mateixa convicció del primer dia: el millor servei sempre dóna com a resultat el benestar. Benestar pel client directe. Però també, benestar pel client indirecte que acabarà essent l’usuari d'una feina ben feta i ben mantinguda. Aquesta cultura de servei i qualitat ha guiat l’empresa fins on és ara i serveix d’estímul per a una continua millora i adequació a les tecnologies del present i el futur.